AliveCor personvernpolitikk

Dato for seneste revisjon: 28. april 2017

Personvernet ditt er viktig for oss. Uansett om det er første gang du bruker AliveCor, eller om du kjenner godt til Kardia, kan du lese mer om hvordan vi ivaretar personvernet ditt nedenfor. Har du spørsmål, kan du kontakte oss via privacy@alivecor.com.

Denne personvernpolitikken beskriver hvordan AliveCor, Inc. og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper (samlet « AliveCor », « vi », « oss ») innhenter, behandler, bruker, deler og sikrer informasjon som vi innhenter fra brukere av nettstedet vårt, som har adresse www.alivecor.com, (« nettstedet »), våre programvareapplikasjoner (« programvare », « app ») og tjenester som leveres gjennom nettstedet eller programvaren (samlet « tjenesten »). Begrepet «du» henviser til personen som besøker eller bruker tjenesten.

Personvernpolitikken forklarer:

1. Opplysningene vi innhenter og hvorfor vi gjør det

Vi kan innhente følgende typer opplysninger fra deg når du besøker eller bruker tjenesten vår. Informasjonen kan lagres på enheten du bruker for å få tilgang til tjenesten og serverne våre.

2. Slik bruker vi informasjonen vi innhenter

Vi kan bruke informasjonen vi innhenter til følgende formål og i samsvar med eventuelle andre avtaler vi har inngått med deg:

3. Slik deler vi informasjonen vi innhenter

Vi kan dele informasjonen vi innhenter om deg slik det er beskrevet i denne personvernpolitikken og i den grad det tillates av eventuelle andre avtaler vi har med deg.

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices/
Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

4. Dine rettigheter og valgmuligheter mht. informasjon om deg

Vi tilbyr deg visse valgmuligheter i forbindelse med informasjonen vi innhenter om deg.

Du kan kontakte oss ifølge anvisningene i avsnittet «Slik kontakter du oss» i denne personvernpolitikken for å utøve dine rettigheter og valgmuligheter mht. informasjonen om deg. Hvis vi gir deg adgang til informasjon, kan vi kreve at du betaler et gebyr for å dekke våre kostnader.

Kardia-brukere kan også kontakte oss for å:

Vi beholder informasjon som er (1) innsendt av en Kardia Pro-bruker, eller (2) oppgis til en lege eller helseleverandør fra en Kardia-bruker i samsvar med avtalene vi har med den aktuelle legen eller helseleverandøren. Når en Kardia-bruker avsluttet Kardia-kontoen sin, sletter vi all brukerinformasjon som ikke ellers ble gitt til en lege ellerhelsetjenesteleverandør. Når vi sletter informasjon, slettes den fra den aktive databasen, men den forblir værende i våre arkiver. Du kan når som helst avslutte kontoen din ved å følge fremgangsmåten som beskrives i tjenesten, eller ved å kontakte kundestøtte på support@alivecor.com.

Vi vil fortsette å bruke ikke-identifiserbar og/eller sammenlagt informasjon i den grad det tillates av gjeldende lover og for å overholde våre juridiske forpliktelser, avtaler med leger og leverandører av helsetjenester, tvisteløsning, håndhevelse av våre rettigheter og lignende formål. Du kan slette appen for å fjerne informasjonen som er lagret på enheten din.

5. Overholdelse av HIPAA

Selv om denne personvernerklæringen skulle tilsi det motsatte, kan vi bare opprette, motta, beholde eller overføre (samlebegrep: «behandle»), bruke og legge frem «beskyttet helseinformasjon» (iht. definisjonen i 45 C.F.R 160.103) i samsvar med den amerikanske loven Health Insurance Portability Accountability Act fra 1996 og senere lovendringer og implementerte forskrifter (samlebegrep: «HIPAA»). HIPAA krever også blant annet at vi iverksetter rimelige og passende tiltak for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til den beskyttede helseinformasjonen som vi behandler. HIPAA forutsetter også at enhetene som dekkes av loven, og som vi behandler din beskyttede helseinformasjon på vegne av, skal legge frem en Meddelelse om personvernpraksis (NPP), eller gjøre denne meddelelsen tilgjengelig for deg. Hensikten med meddelelsen er å varsle deg om hvordan enhetene kan bruke og dele din beskyttede helseinformasjon, og informere deg om personvernrettighetene dine.

6. Internasjonale dataoverføringer

Vi kan overføre informasjonen som vi innhenter om deg til andre land enn landet hvor informasjonen opprinneligble innhentet. Hvis du er bosatt i EØS-området eller andre områder som har lover om innhenting og bruk av data som avviker fra lovene i USA, bør dumerke deg at opplysningene om deg kan overføres til land utenfor EØS-området, spesielt til USA, der vi har vårt hovedkontor og der noen av våre tjenesteleverandører holder til. Disse landene har ikke nødvendigvis samme nivå av beskyttelse som landet der du opprinnelig tilveiebragte opplysningene. Når vi overfører informasjonen om deg, beskytter vi den i samsvar med denne personvernerklæringen.

7. Din informasjonssikkerhet

Vi opprettholder administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsforanstaltninger som er utviklet for å beskytte personopplysningene dine mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert destruksjon, tap, endring, adgang, deling eller bruk. Imidlertid er det slik at ingen overføringsmåte over Internett, og ingen elektronisk lagringsmåte, er 100 % sikker. Selv om AliveCor gjør det som med rimelighet kan forventes for å beskytte opplysningene dine, kan AliveCor derfor ikke garantere at de er absolutt sikre.

8. Barns personvern

Tjenesten vår er ikke rettet mot barn, og vi vil ikke bevisst innhente personinformasjon fra barn under 13 år. Hvis vi finner ut at et barn under 13 har gitt oss personopplysinger, vil vi gjøre det som er nødvendig for å slette disse opplysningene. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 13 har gitt oss personopplysninger, ber vi om at du kontakter oss på privacy@alivecor.com.

9. Lenker til andre nettsteder og applikasjoner

Denne tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsteder og applikasjoner, for å gi deg informasjon og en smidigere brukeropplevelse. Disse nettstedene og applikasjonene kan drives uavhengig av oss. Nettsteder og applikasjoner vi lenker til kan ha egne personvernpolitikker, og vi anbefaler sterkt at du gjennomgår disse. I den grad nettsteder og applikasjoner det lenkes til ikke eies eller kontrolleres av oss, er vi ikke ansvarlig for nettstedenes eller applikasjonenes innhold, bruk av slike nettsteder eller applikasjoner, eller for personvernpraksisen til slike nettsteder eller applikasjoner.

10. Endringer i personvernpolitikken

Denne personvernpolitikken kan oppdateres fra tid til annen, og uten forvarsel til deg, for å gjenspeile endringer i vår informasjonspraksis. Vi vil legge ut en fremtredende melding på tjenesten vår for å informere deg om betydelige endringer i personvernpolitikken, og vi angir øverst i meldingen år den sist ble oppdatert. Der loven krever det vil vi be om ditt uttrykkelige samtykke i spesifikke endringer. Du samtykker i at AliveCor forbeholder seg retten til å fra tid til annen melde fra til deg, via e-post, om viktige endringer i denne personvernpolitikken og/eller tjenesteavtaler.

11. Tvister

AliveCor etterstreber å løse tvister om ditt personvern og vår innhenting og bruk av informasjon om deg. Har du spørsmål eller klager på denne personvernerklæringen, kan du kontakte AliveCor: privacy@alivecor.com.

12. Slik kontakter du oss

AliveCor tar gjerne imot dine kommentarer og spørsmål om denne personvernpolitikken og eventuelle forespørsler du måtte ha i forbindelse med adgang til, korrigering av eller sletting av opplysningene om deg. Du kan kontakte oss på følgende e-postadresse: privacy@alivecor.com. Du kan også skrive til:

AliveCor, Inc. Privacy Officer 444 Castro Street, Suite 600 Mountain View, CA 94041 USA

Hvis du befinner deg i EØS-området, er følgende enhet ansvarlig for innhenting, bruk og behandling av dine personopplysninger:

AliveCor, Ltd. Herschel House 58 Herschel Street Slough SL1 1PG Storbritannia

02LB47 Rev. 2 | June 2017